Inscripció

Escola de Tennis 2019 - 2020: Escola de Tennis 2019-2020

L’escola funciona amb el calendari escolar i considera festius els mateixos dies que l’escola, incloent les festes locals de Sant Feliu. INICI DE L'ESCOLA 30 DE SETEMBRE

01/09/2019

22/06/2020